Users browsing this forum: 1 Guest(s)
Forums in 'Anishinaabemowin'
  Forum Threads Posts Last Post
Anishinaabemowin Verbs
Ask questions about verbs!
- -
-
Ezhizhibiigaadeg Anishinaabemowin
How Anishinaabemowin is written. Ask questions related to this topic.
- -
-
Anishinaabemtaadidaa eta!
Maampii, Ka'nishinaabemtaadimi eta. Kaay gegoo Zhaginaashiimowin.
- -
-